Even voorstellen...


Op 1 maart 2011 is belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard opgericht.
We maken ons sterk voor het behoud van De Hiensche Waard als natuurgebied en voor het woon- en leefklimaat van de burgers van Dodewaard en omgeving.

Achtergrond


De lokale en regionale overheid – gemeente Neder-Betuwe en provincie Gelderland – hebben het voornemen het terrein van de voormalige steenfabriek De Waalwaard te Dodewaard geschikt te maken voor de vestiging van zware industrie. De Waalwaard ligt middenin het Natura 2000-gebied De Hiensche Waard. Concreet ligt er het plan steen- en grindhandel De Beijer hier te vestigen.

Onze visie


Als vereniging willen we gezamenlijk met burgers en openbaar bestuur signaleren, beoordelen en adviseren met betrekking tot plannen rondom De Hiensche Waard. Woon- en leefklimaat van de bewoners van Dodewaard en omgeving vormen daarbij het uitgangspunt, alsmede behoud van rijkdom van natuur. De uiterwaarden en dijken in Dodewaard en omgeving dienen o.i. verschoond te blijven van zware industrie. Graag willen we ons hierbij ook richten op het meedenken in en ontwikkelen van alternatieven.

Lidmaatschap


Als u onze visie en onze activiteiten onderschrijft en wilt ondersteunen, kunt u lid worden van de Vereniging Dijkbewaking Dodewaard.

volg_ons_twitter