Agenda

Er vinden doorlopend activiteiten plaats. Daarbij gaat het onder meer om het informeren van leden, het verzamelen van informatie, het opstellen van stukken, het voorbereiden van vergaderingen, contact onderhouden met de overheden en de pers enz. De belangrijkste ondernomen activiteiten en de geagendeerde activiteiten zijn onderstaand vermeld.

8 februari 2017

Uiterste datum voor het indienen van een zienswijze op de aanvraag omgevingsvergunning van de Beijer betreffende hekwerken en toegangspoorten

23 december 2016

Verzending Nieuwsbrief nr. 43

12 oktober 2016

Vergadering kerngroep

1 oktober 2016

Waaljutten

25 september 2016

Verzending Nieuwsbrief nr. 42

20 september 2016

Vergadering Kerngroep

29 juni 2016

Verzending Nieuwsbrief nr. 41

14 juni 2014

Vergadering Kerngroep

23 april 2016

Waaljutten

20 april 2016

Vergadering kerngroep

18 april 2016

Verzending Nieuwsbrief nr. 40

8 maart 2016

Verzending Nieuwsbrief nr. 39

4 maart 2016

Verzending Nieuwsbrief nr. 38

1 maart 2016

Vergadering kerngroep

20 december 2015

Verzending Nieuwsbrief nr. 37

9 december 2015

Vergadering kerngroep

14 oktober 2015

Vergadering kerngroep

13 juli 2015

Vergadering kerngroep

4 juni 2015

Inloopbijeenkomst door Gemeente, Provincie en De Beijer.

18 maart 2015

Vergadering Kerngroep

7 maart 2015

Verzending Nieuwsbrief nr. 36

25 februari 2015

Algemene ledenvergadering
Aansluitend Bestuursvergadering

21 januari 2015

Vergadering Kerngroep

23 december 2014

Verzending Nieuwsbrief nr. 35

17 december 2014

Vergadering Kerngroep

26 november 2014

Verzending Nieuwsbrief nr. 34

Nieuw weblog online!

25 november 2014

Vergadering Kerngroep

27 oktober 2014

Gesprek met de gemeente Neder-Betuwe en De Beijer.

15 oktober 2014

Vergadering Kerngroep

17 september 2014

Vergadering Kerngroep

16 juli 2014

Vergadering Kerngroep

5 juli 2014

Verzending Nieuwsbrief nr. 33

18 juni 2014

Vergadering Kerngroep

24 mei 2014

Verzending Nieuwsbrief nr. 32

23 mei 2014

Vergadering Kerngroep

11 april 2014

Zitting Raad van State over Inpassingsplan Waalwaard

8 april 2014

Vergadering kerngroep

4 maart 2014

Publicatie antwoorden politieke partijen Neder-Betuwe op de website Dijkbewaking Dodewaard.

24 februari 2014

Verzending Nieuwsbrief nr. 31

19 februari 2014

Vergadering Kerngroep

12 februari 2014

Zitting Raad van State over Bestemmingsplan Buitengebied

15 januari 2014

Vergadering Kerngroep

14 januari 2014

Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg

20 december 2013

Verzending Nieuwsbrief nr. 30

18 december 2013

Vergadering kerngroep

13 november 2013

Algemene Leden Vergadering 2013

30 oktober 2013

Verzending Nieuwsbrief nr. 29

16 oktober 2013

Verzending Nieuwsbrief nr. 28

9 oktober 2013

Vergadering Kerngroep

21 september 2013

Aangifte tegen Provincie en DLG openbaar gemaakt.
Twee artikelen verschijnen in De Gelderlander.

2 september 2013

Hoorzitting over het Inpassingsplan Waalwaard georganiseerd door de Provincie

30 augustus 2013

Verzending Nieuwsbrief nr. 27

27 augustus 2013

Vergadering Kerngroep

17 juli 2013

Verzending beroep inzake bestemmingsplan ‘Buitengebied Dodewaard – Echteld’ aan de Raad van State.

22 juni 2013

Verzending Nieuwsbrief nr. 26

18 juni 2013

Vergadering kerngroep

13 juni 2013

Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan is ingediend bij de provincie Gelderland.

7 juni 2013

Verzoek om opheldering asbestsanering op terrein Waalwaard aan gedeputeerde mevrouw Meijers .

14 mei 2013

Informatieavond georganiseerd door de Provincie Gelderland over MER en Inpassingsplan.

13 mei 2013

Vergadering kerngroep

2 mei 2013

Verzending Nieuwsbrief nr. 25

17 april 2013

Vergadering Kerngroep

8 april 2013

Aangifte gedaan tegen Provincie en DLG

6 maart 2013

Vergadering Kerngroep

28 februari 2013

Thema-avond Gemeente Neder-Betuwe.
Agenda: De Beijer BV, de Waalwaard, de verbindingsweg.

7 februari 2013

Bestuurlijk overleg met Gedeputeerde mevrouw Meijers, medewerkers van de provincie Gelderland en de betrokken wethouders van de gemeente Neder-Betuwe.

Vergadering Kerngroep

26 januari 2013

De Gelderlander publiceert een opiniestuk getiteld: Positie De Beijer is als gedwongen huwelijk.

21 januari 2013

Gesprek over 'stand van zaken' met gemeente Neder-Betuwe en Provincie Gelderland.

17 januari 2013

Verzending Nieuwsbrief nr. 24

24 december 2012

Indiening zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied en brief over onjuiste termijn van ter inzage legging.

20 december 2012

Behandeling Bestemmingsplan De Beijer in de gemeenteraad

17 december 2012

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 20 december ontvangen alle raadsleden een brief van Dijkbewaking Dodewaard.

Download hier de brief aan de raadsleden: Brief_raadsleden_17_dec_2012.pdf

13 december 2012

Naar aanleiding van het artikel in de Gelderlander van 12 december 2012 reageert de vereniging met bijgevoegde ingzonden brief. De brief is integraal gepubliceerd.

Download hier de ingezonden brief: Brief_aan_redactie_Gelderlander_2012121.pdf

17 oktober 2012

Indienen zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan Waalwaard.

Bezoek aan een bijeenkomst van de GNMF met als onderwerp: “logistiek, transport en vervoer regio Rivierenland“

3 oktober 2012

Algemene Leden Vergadering

Agenda ALV Agenda_Algemene_Ledenvergadering_Belangenvereniging_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Concept Statuten Dijkbewaking Dodewaard concept_statuten_17-09-2012.pdf

Verslag ALV 3 Oktober 2012 Verslag_Algemene_Leden_Vergadering_3_oktober_2012.pdf

13 september 2012

Raadsvergadering waarbij de Verbindingsweg aanvankelijk op de agenda stond.

10 september 2012

Alle raadsleden ontvangen van Dijkbewaking Dodewaard een advies over de besluitvorming rondom de verbindingsweg. (Zie voor het advies onder het kopje Documentatie).

28 augustus 2012

Vergadering kerngroep.

19 juni 2012

Vergadering commissie zienswijzen.

6 juni 212

Vergadering kerngroep.

31 mei 2012

Inloopavond gemeente Neder-Betuwe, 19.30 uur, Herberg De Engel, Waalbandijk 102.
Onderwerp: tracéstudie verbindingsweg en ontwerp bestemmingsplan.

17 mei 2012

Dijkbewaking Dodewaard is met een kraam vertegenwoordigd op de Hemelvaartsmarkt in Dodewaard

16 mei 2012

Dijkbewaking Dodewaard heeft een zienswijze ingediend op het MER en de Passende Beoordeling.

Download hier de zienswijze: Zienswijze_Dijkbewaking_Dodewaard_op_MER_en_Passende_Beoordeling.pdf

10 mei 2012

Omdat wij het als belangenvereniging erg belangrijk vinden dat inwoners écht weten hoe de vork in de steel steekt rondom de mogelijke vestiging van De Beijer, organiseerden wij een drukbezochte bewonersavond.

16 april 2012

Inloopavond over de Waalwaard en de verbindingsweg, georganiseerd door de provincie.

14 april 2012

Verspreiding uitnodiging informatieavond van Dijkbewaking Dodewaard.

2 april 2012

Nieuw weblog door voorzitter Johan Haverdings: 'Over asbest en verantwoordelijkheid'.

20 maart 2012

Verspreiding nieuwsbrief 19

Beschikbaar stellen van concept bezwaar WOZ-aanslag

16 februari 2012

Thema-avond voor raadsleden met als onderwerp o.a. de verbindingsweg te Dodewaard.

14 februari 2012

Vergadering kerngroep.

9 februari 2012

Denktankbijeenkomst, Nootschuur Waalbandijk

2 februari 2012

Info-avond door gemeente over de planvorming verbindingsweg in Herberg de Engel.

31 januari

Vergadering kerngroep.

24 januari 2012

Vergadering strategiecommissie.

16 januari 2012

Afspraak met wethouder Schuurman.

23 december 2011

Verspreiding Nieuwsbrief 18

7 december 2011

Verspreiding Nieuwsbrief 17

13 december 2011

Informatieavond tracé verbindingsweg Waalbandijk- Matensestraat in De Vicary te Dodewaard.

1 december 2011

Trillingsonderzoek

Opnamen Omroep Gelderland (zie ook button: Media)

17 november 2011

Verspreiding Nieuwsbrief 16

28 september 2011

Vergadering kerngroep.

26 september 2011

Wethouder Schuurman en PvdA-Statenlid mevrouw Heijman gingen in gesprek met inwoners in het Nannenberghuis te Dodewaard.

23 september 2011

Brief verzonden aan alle leden van de Provinciale Staten. De brief treft u aan onder Documentatie.

Verzending Nieuwsbrief 15.

22 september 2011

Afspraak met wethouder Schuurman van de gemeente Neder-Betuwe.

22 september 2011

Brief verzonden aan alle gemeenteraadsleden van de gemeente Neder-Betuwe. De brief treft u aan onder Documentatie.

7 september 2011

Openbaarmaking integrale zienswijze van Dijkbewaking Dodewaard op de 'Notitie reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard' via deze website (button Documentatie).

1 september 2011

Verzending Nieuwsbrief 13.
Publicatie format voor indienen persoonlijke zienswijze.

30 augustus 2011

Vergadering kerngroep.

23 augustus 2011

Vergadering tweede werkgroep MER.

6 augustus 2011

Verzending nieuwsbrief 12.

26 juli 2011

Vergadering eerste werkgroep MER.

20 juli 2011

Vergadering kerngroep.

14 juli 2011

Verzending Nieuwsbrief 11.

13 juli 2011

Afspraak met gedeputeerde Co Verdaas.

12 juli 2011

Bezoek aan Werkgroep 'Geen Zand Erover' te Milsbeek.

30 juni 2011

Raadsvergadering waarin het principebesluit is genomen om mee te werken aan de komst van De Beijer.

DeBUZZ van Omroep Gelderland stond in Dodewaard. Eén van de onderwerpen was de mogelijke komst van De Beijer.

Alle leden van de provinciale Staten hebben per e-mail een brief ontvangen van Dijkbewaking Dodewaard met daarin de oproep om alternatieve locaties te onderzoeken.

28 juni 2011

Werkbezoek Statenledenop de locatie Waalwaard. De Statenleden bekeken de locatie, de onderzochte verkeersroutes en de plek voor de eventuele verbindingsweg. Als vereniging gingen we het gesprek aan met de Statenleden.

27 juni 2011

Verzending Nieuwsbrief 10.

25 juni 2011

Uitreiking prijs aan winnaars van de prijsvraag van de Hemelvaartsmarkt bij Herberg De Engel.

21 juni 2011

Vergadering kerngroep.

16 juni 2011

Voorbereidende raadsvergadering van de gemeente Neder-Betuwe over de Waalwaard. Als vereniging spraken wij hier in.

16 juni 2011

Bezoek aan De Beijer te Kekerdom.

10 juni 2011

Verzending nieuwsbrief 9.

9 juni 2011

Verzending stemadvies aan gemeenteraadsleden.

6 juni 2011

Vergadering kerngroep.

2 juni 2011

Deelname aan de Hemelvaartmarkt van buurtvereniging Kersenbongerd te Dodewaard.

23 mei 2011

Bezoek aan de gemeenteraadsfractie van de SGP.
Bezoek aan de gemeenteraadsfractie van de VVD.
Vergadering kerngroep.

20 mei 2011

Ontvangst lid Provinciale Staten provincie Gelderland en raadslid gemeente Neder-Betuwe.

16 mei 2011

Brief verzonden aan alle leden van Provinciale Staten provincie Gelderland. De brief treft u aan onder Documentatie.

14 mei 2011

Verzending nieuwsbrief 8.
Publicatie opiniestuk in de Gelderlander.

9 mei 2011

Ontvangst delegatie Provincie Gelderland.
Bezoek aan de gemeenteraadsfractie van de PvdA.
Vergadering kerngroep.

25 april 2011

Verzending nieuwsbrief 7.

21 april 2011

Reactie geplaatst op http://www.projectradarwaalwaard.nl op het stuk "milieucategorisering van bedrijven" van de Provincie Gelderland.

15 april 2011

Verzending nieuwsbrief 6.

12 april 2011

Bezoek aan de gemeenteraadsfractie van Gemeente Belangen.

11 april 2011

Vergadering kerngroep.

1 april 2011

Verzending nieuwsbrief 5.

29 maart 2011

Bezoek aan en inspreken tijdens informatieavond.

28 maart 2011

Vergadering kerngroep (voorbereiding infoavond).

26 maart 2011

Verzending nieuwsbrief 4.

25 maart 2011

Ontvangst SP Statenlid Alex Mink.

24 maart 2011

Bezoek aan thema-avond Waalwaard te Ochten

22 maart 2011

Vergadering kerngroep (voorbereiding infoavond)

18 maart 2011

Verzending nieuwsbrief 3

17 maart 2011

Gesprek met de wethouders Schuurman en Keuken.

16 maart 2011

Vergadering kerngroep

11 maart 2011

Ontvangst raadslid gemeente Neder-Betuwe

5 maart 2011

Inschrijving belangenvereniging bij Kamer van Koophandel.

3 maart 2011

Verzending nieuwsbrief 2.
Wob verzoek provincie Gelderland.

1 maart 2011

Oprichtingsvergadering Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard

17 februari 2011

Wob verzoek gemeente Neder-Betuwe.
Brief naar alle individuele raadsleden.

16 februari 2011

Verzending nieuwsbrief 1

15 februari 2011

Eerste bijeenkomst kerngroep

10 februari 2011

Bezoek aan thema-avond Waalwaard
Logon