Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief nr. 48

In deze nieuwsbrief informatie over de verleende vergunning voor toegangspoorten en hekwerken en de bezwaarmogelijkheden. Daarnaast informatie over de Weg Onderlangs en een foto van nestelende oeverzwaluwen in de zandberg bij de Beijer.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_48_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 47

In deze nieuwsbrief informatie over de verleende vergunning voor toegangspoorten en hekwerken, de voortgang van de Weg Onderlangs en nogmaals de enquete over de ervaringen van inwoners nu het bedrijf enkele maanden actief is.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_47_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 46

In deze nieuwsbrief onder meer de stand van zaken rondom de vergunningsaanvraag van de Beijer voor toegangspoorten en hekwerken en een enquete over de ervaringen van inwoners nu het bedrijf enkele maanden actief is.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_46_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 45

Nieuwsbrief 45 geheel gewijd aan de ontwikkelingen rond de toegankelijkheid van het gebied rond de Waalwaard.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_45_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 44

Nieuwsbrief 44 met belangrijke informatie over de vergunningsaanvraag van de Beijer voor het plaatsen van hekwerken en toegangspoorten.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_44_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 43

Nieuwsbrief 43, alweer de laatste van 2016. Met daarin een terugblik en ook alvast een kritische blik vooruit naar het werk dat in 2017 op volle kracht doorgaat!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_43_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 42

Nieuwsbrief 42 nodigt u uit om mee te gaan Waaljutten op 1 oktober a.s.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_42_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief 41

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_41_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 40

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_40_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 39

Vanwege hoogwater is het Waaljutten verzet naar zaterdag 23 april 2016. Lees meer in nieuwsbrief nr. 39!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_39_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 38

Nieuwsbrief 38 nodigt u uit om mee te gaan Waaljutten op 19 maart 2016!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_38_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 37

Nieuwsbrief 37, alweer de laatste van 2015. Met daarin een korte terugblik en ook alvast een blik vooruit naar al het werk dat in 2016 op volle kracht doorgaat!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_37_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 36

Nieuwsbrief 36 staat bol van de ontwikkelingen rondom de komst van De Beijer en de bijbehorende 'weg onderlangs'. Ook leest u een oproep om mee te doen aan het Waaljutters-project.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_36_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 35

In Nieuwsbrief 35 blikken we kort terug op het afgelopen jaar, spreken we onze zorg uit over de verkeersafwikkeling op de Waalbandijk en wensen we natuurlijk fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_35_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 34

Nieuwsbrief 34 verhaalt over 5,3 miljoen euro aan extra kosten die gemaakt moeten worden voor de verplaatsing van De Beijer en over de vraag of De Beijer nu wél of niet naar Dodewaard verhuist.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_34_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 33

Nieuwsbrief 33 laat weten dat de vereniging strijdbaar verder gaat!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_33_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 32

Nieuwsbrief 32 staat volledig in het teken van de uitspraak van de Raad van State.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_32_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 31

In de 31e nieuwsbrief van Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard een terugblik op de eerste gang naar de Raad van State, vragen aan de politiek in verkiezingstijd, een vooruitblik op een nieuwe zitting van de Raad van State over het Inpassingsplan en zorgen richting de gemeente.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_31_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 30

Nieuwsbrief 30, de laatste van 2013. Met daarin een terugblik op de afgelopen maanden, een welgemeend bedankje en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_30_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 29

In de 29e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard leest u over de nieuwe mogelijkheid om uw stem te laten horen over het ‘Bestemmingsplan Verbindingsweg, 1e herziening”. Het hele vaststellingsproces gebeurt namelijk helemaal opnieuw! Ook leest u hoe u zich kunt opgeven voor de ALV en leggen wij uit waarom wij een extra donatie goed kunnen gebruiken.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_29_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 28

In de 28e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard leest u o.a. over de vaststelling van het Inpassingsplan en het stof dat onze aangifte deed opwaaien. Ook roepen wij u op om een donatie te doen voor de procedure die wij gaan voeren bij de Raad van State, onze laatste en tevens meest kansrijke mogelijkheid om de leefbaarheid in Dodewaard veilig te stellen. Tenslotte nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering op 13 november a.s.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_28_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

nieuwsbrief nr. 27

In de 27e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard leest u o.a. over de hoorzitting over het Inpassingsplan Waalwaard op 2 september a.s. en over de stand van zaken rondom onze gang naar de Raad van State vanwege het bestemmingsplan buitengebied.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_27_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

nieuwsbrief nr. 26

In de 26e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard leest u o.a. over de zienswijze die is ingediend op het Ontwerp Inpassingsplan Waalwaard, onze voorgenomen gang naar de Raad van State vanwege het bestemmingsplan buitengebied en onze zorgen over de toegenomen kans op zwaar vrachtverkeer dwars door Wely en/of over de Dalwagen.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_26_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

nieuwsbrief nr. 25

In de 25e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard een korte terugblik op de afgelopen maanden en een vooruitblik op alle activiteiten die deze zomer op de planning staan. En ook een overzicht van de uitgebreide media-aandacht die er de afgelopen maanden is geweest voor de mogelijke verhuizing van De Beijer.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_25_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

nieuwsbrief nr. 24

In de 24e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard een korte terugblik op de afgelopen twee maanden. Maar vooral een vooruitblik: kennismaking met de nieuwe gedeputeerde, een wachtend WOB-verzoek, mogelijk te grote vertraging in het Inpassingsplan en een ophanden zijnde gesprek op uitnodiging van de provincie.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_24_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 23

In de 23e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard: een terugblik op de procedure rondom de verbindingsweg en het uitgestelde Inpassingsplan Waalwaard, een op stapel staande kennismaking met de nieuwe gedeputeerde, advies aan raadsleden, een vers weblog en WOB-verzoeken om de onderste steen boven te krijgen.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_23_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 22

De 22e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard kijkt terug op de activiteiten rondom de procedure van de verbindingsweg en de milieu effect rapportage. Ook lijkt onze vrees bewaarheid te worden: de verbindingsweg blijkt niet op tijd klaar te kunnen zijn. Daarnaast vragen we uw aandacht voor het ‘Inpassingsplan Waalwaard’ dat op dit moment ter inzage ligt.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_22_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 21

De 21e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard blikt terug op de informatieavond die Dijkbewaking Dodewaard 10 mei jl. organiseerde.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_21_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 20

Hier de twintigste nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. In deze nieuwsbrief leest u het programma van de informatie-avond die Dijkbewaking Dodewaard aankomende donderdag 10 mei a.s. organiseert. Wij hopen u om 19.30 uur van harte welkom te mogen heten in het clubgebouw van de Dodewaardse IJsclub, Bonegraafseweg 22 in Dodewaard. Graag tot ziens!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_20_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

uitnodiging

Op 10 mei 2012 organiseert Dijkbewaking Dodewaard een informatieavond.

Download hier de uitnodiging: Uitnodiging_bewonersavond.pdf

Nieuwsbrief nr. 19

In de negentiende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard leest u een korte terugblik, een uitnodiging voor de allereerste informatie-avond van de provincie en bieden we u hulp bij uw bezwaar tegen uw WOZ-aanslag.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_19_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 18

De achtiende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. heeft als doel om u goede kerstdagen en alvast een mooi, gezond en gelukkig 2012 toe te wensen. Het jaar 2011- en deze nieuwsbrief - sluiten wij af met de open brief die voorzitter Johan Haverdings recent heeft geschreven naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 13 december jl.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_18_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 17

In deze nieuwsbrief leest u dat er een inpassingsplan wordt gemaakt voor de Waalwaard. Ook een kort verslag van een gesprek met de gemeente en van een gesprek met de gedeputeerde Verdaas. Ook hopen wij op uw aanwezigheid op de bewonersavond op 13 december a.s. en we leggen uit waarom het imago van De Beijer een flinke deuk heeft opgelopen!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_17_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 16

In deze nieuwsbrief leest u wat er ‘achter de schermen van de vereniging’ allemaal gebeurt. Want het lijkt misschien rustig, maar schijn bedriegt! Er staan namelijk heel wat activiteiten op stapel zoals een bewonersavond in aanwezigheid van de gedeputeerde Co Verdaas en binnenkort start ook een meting naar de hinder die de trillingen van de vrachtwagens van De Beijer veroorzaken.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_16_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 15

Deze korte nieuwsbrief heeft voornamelijk als doel om u te attenderen op de inloopavond die de PvdA aankomende maandag organiseert. Ook is er aandacht voor het advies van de Commissie MER over de Notitie Reikwijdte.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_15_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

nieuwsbrief nr. 14

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van de zienswijze op de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard’.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_14_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

nieuwsbrief nr. 13

1 september 2011 - De dertiende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin: zienswijze op Notitie reikwijdte, geld vanuit de provincie voor een rondweg en de ‘oude’ De Beijer is – qua activiteiten - onvergelijkbaar met de ‘nieuwe’ De Beijer. Een onaangename verrassing!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_13_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 12

6 augustus 2011 - De twaalfde – korte - nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin: “Notitie reikwijdte en detailniveau MER Waalwaard” en alvast een tipje van de sluier over steun van een grote, landelijke milieuorganisatie!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_12_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 11

14 juli 2011 - De elfde nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin: de gemeenteraad neemt een besluit over De Beijer, de vereniging heeft een goed gesprek met de gedeputeerde, de MER komt er aan en na de zomer volgt een debat in de Gelderse staten.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_11_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 10

27 juni 2011 - De tiende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin: onze vereniging brengt een bezoek aan De Beijer, spreekt in tijdens voorbereidende raadsvergadering, informeert de gemeenteraad over het alternatief van de provincie en bereidt de komst van de leden van de provinciale staten voor.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_10_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

nieuwsbrief nr. 9

10 juni 2011 - De negende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin: Provinciale Staten stellen beslissing uit en willen éérst werkbezoek, gemeente Neder-Betuwe heeft een principebesluit voorbereid en een oproep aan alle medestanders om de voorbereidende raadsvergadering op 16 juni a.s. bij te wonen.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_9_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 8

14 mei 2011 - De achtste nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin: Dijkbewaking Dodewaard actief op de Hemelvaartmarkt, recente activiteiten en een aantal mogelijkheden om zelf uw steentje bij te dragen!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_8_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 7

25 april 2011 - Hier de zevende nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Met daarin: website ‘live’ en uitgebreide achtergrondinformatie over de juiste milieucategorie van De Beijer. Want 5.2 is niet mis….

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_7_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 6

15 april 2011 -Sinds de informatieavond van 29 maart jl. zijn er door Dijkbewaking Dodewaard weer de nodige acties uitgezet. In deze zesde nieuwsbrief praten wij u graag weer even ‘bij’, ondermeer over ons voorgenomen bezoek aan De Beijer en de juiste indeling op milieucategorie.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_6_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 5

1 april 2011 - De ontwikkelingen in het proces gaan snel. Zo heeft op 29 maart jl. de bewonersavond plaatsgevonden op de locatie Waalwaard (steenfabriek), georganiseerd door de gemeente Neder-Betuwe. Tijd voor een update!

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_5_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 4

26 maart 2011 - Met deze vierde nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard willen wij u graag even ‘bijpraten’ zodat u op de informatiebijeenkomst van 29 maart a.s. precies weet welke vragen u wilt stellen.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_4_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 3

18 maart 2001 - Met deze derde nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard willen praten wij u bij over de informatiebijeenkomst op 29 maart a.s. en de mogelijkheid om lid te worden van de vereniging.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_3_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 2

3 maart 2011 - Sinds de eerste berichten over de mogelijke vestiging van zand- en grindbedrijf De Beijer op het terrein van de voormalige steenfabriek De Waalwaard, is er veel gebeurd.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_2_Dijkbewaking_Dodewaard.pdf

Nieuwsbrief nr. 1

16 februari 2011 - Zoals jullie gemerkt hebben is er sinds de afgelopen week veel te doen over het herbestemmen van het terrein van de voormalige steenfabriek De Waalwaard tot een geschikte locatie voor een Milieucategorie 4-bedrijf.

Download hier de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_1_Dijkbewaking_Dodewaard_16-2-2011.pdf

Logon